49514593
 
سهیل معینی در گردهمایی نمایندگان معلول منتخب شوراهای

مدیرعامل انجمن باور و رئیس هیات مدیره


میزان توجه افراد به اقشار محروم و ضعیف جامعه است

معیار انسانی و اخلاقی بودن یک جامعه،


صدای شما، صدای گروه های خاموش جامعه است

صدای شما، صدای گروه های خاموش جامعه ا


"زندگی آموختنی است"

تمامی مباحث این دوره، از کاربردی‌ت


فیلمساز شهیر سینمای ایران خانم رخشان بنی اعتماد در انجمن

سرکارخانم رخشان بنی­ اعتماد در نشست


 

همیشه آنچه را که دوست داری نداری، رمز خوشبختی در این است که آنچه که در اختیار داریم، دوست بداریم!