49514593
 
قانون زیر باران سوال معلولان

اکنون نیازمند نگارش آیین‌نامه برای


اگر پلاک «ژ» نداری طرح رایگان نداری

ماجرای طرح جدید ترافیک و تعیین عوارض


نخستین نشست دبیرخانه پیگیری کنوانسیون در سال 97

نخستین نشست دبیرخانه پیگیری کنوانسیو


مطالبه معلولان استانداردسازی معابر است

هر‌ساله در نشست‌های مختلف درباره


معلولان در سرشماری ‌سال گذشته شمارش نشدند

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته س


 

همیشه آنچه را که دوست داری نداری، رمز خوشبختی در این است که آنچه که در اختیار داریم، دوست بداریم!